ПРАВА НА КОПИРАЊЕ

СОПСТВЕНОСТ НА ПРАВА ЗА КОПИРАЊЕ

Добредојдовте во Академија Mr. New Life

Мистер Њу Лајф ДООЕЛ – Скопје  (нас, ние, наше) управува со https://www.mrnewlife.com (во натамошниот текст Услуга).

Правата за копирање на овој веб сајт и материјалите на овој веб сајт (во кој без ограничување се вклучени текст, компјутерски код, слики, креации, фотографии, музика, аудио материјали, видео материјали, и аудио-визуелни материјали на овој веб сајт) се во сопственост на Mr. New Life

ЛИЦЕНЦА ЗА КОПИРАЊЕ

Mr. New Life Ви овозможува општа неексклузивна неотповиклива лиценца за:

  • Да го посетувате овој сајт и да ги прегледувате материјалите на него преку веб браузер на компјутер или на мобилен телефон
  • Да го копирате и складирате овој веб сајт и неговите материјали во привремената меморија на вашиот веб браузер.
  • Да печатите страници од веб сајтот за вешa лична и некомерцијална употреба.

Mr. New Life Ви доделува никакви други права врзани за овој веб сајт и за материјалите во него. Со други зборови, сите права се задржани.

За избегнување на дилеми, не е дозволено било какво прилагодување, уредување, трансформирање, публикување, објавување, реобјавување дистрибуција, редистрибуција, пренесување или прикажување во јавност на овој веб сајт или на метеријалите во него (во било која форма или медиум) без писмена дозвола од Mr. New Life

ПРИБИРАЊЕ ПОДАТОЦИ

Автоматизирано и систематско прибирање на податоци од овој веб сајт строго се забранува.

ДОЗВОЛИ

Можете да побарате дозвола за користење на податоците на овој веб сајт доколку испратите писмена порака до Mr. New Life на контакт формата во контакт секцијата на веб страницата.

Наведените e-mail адреси на овој веб сајт се наменети исклучиво за контакт во врска со нашите производи и услуги. Не е дозволено испраќање на било какви други пораки со промотивни содржини.

ЗАОСТРУВАЊЕ НА ПРАВАТА НА КОПИРАЊЕ

Mr. New Life многу сериозно ја разбира заштитата на правата на копирање.

Доколку Mr. New Life открие дека сте ги користеле заштитените материјали во спротивност од оваа лиценца, Mr. New Life може да подигне законски процедури против вас со барање на парична оштета и барање за прекин на користење на овие материјали. Исто така би можеле да бидете приморани да ги платите и судските трошоци.

Доколку откриете било какво користење на материјалите на Mr. New Life кое е во спротивност со горе наведената лиценца, Ве молиме пријавете на следната адреса: support@mrnewlife.com

НЕСООДВЕТНИ МАТЕРИЈАЛИ

Доколку откритете било каква содржина на овој веб сајт за кој сметате дека го нарушува вашите или правата на копирање од трети лица, Ве молиме пријавете на следната адреса: support@mrnewlife.com